"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 15 февруари 2012 г.

"Равноапостолите" - автор: Николай РайновУважаеми читатели!
В подготвената от отец Захарий Христоматия с духовни материали, която наскоро излезе от печат, е включена една интересна творба на Николай Райнов "РАВНОАПОСТОЛИТЕ", която предоставям на вашето внимание!

Свика Бог един ден ангелите на всички народи и ги попита на кой народ що трябва, за да му бъде добре.

Ангелът, закрилник на гърците, се поклони дълбоко на Господа, па рече:

- Всевишний, на моя народ е потребна земя, голяма земя.

- Добре !– каза Бог. – Твоят народ ще има много земя – толкова много, че не ще може да я управлява. А ти що желаеш? – запита той ангела на латините.

- На моя народ трябва ум, Господи. Дари му остър ум, за да бъде честит!

- И това ще стане! – рече Всемогъщият. – Латините ще бъдат по-умни.

Сетне се поклони Богу ангелът на франките и каза:

- Господи Вездесъщи, на моя народ дай сила, но сила голяма. Франките ще бъдат щестливи, само ако бъдат силни.

- Бива! – каза Бог. – Ще ги надаря със сила. Но ти бди – да не би да извършат насилие с голямата сила!

Тъй се изредиха ангелите на всички народи и всеки получи от Бога дар: един – власт, друг – богатство, трети – красноречие, четвърти – телесна хубост.

Най-подир се яви пред Господ и ангелът на българите. Той беше едър, с теменужени крила, бляскави и хубави.

- А ти що желаеш? – попита го Всесилният.

- Моят народ, Господи, си има земя, колкото му трябва и за повече не ламти. И сила си Му дал: колкото има, стига му. Па и с ум си Го надарил. Голямо богатство, наистина, той няма, но Ти си го научил на трудолюбие: който обича работата и щастлив ще бъде, и имотен ще стане. Само едно трябва на българите: просвета. Между народа вървят мъже, които му проповядват Божието слово на чужди езици – и той го не разбира. Изпрати му, Боже Всемилостиви, вдъхновени люде – да му обяснят Христовата вяра на български език.

- Добре! – каза Бог. – Това ще стане. Похвалявам те, мой пратениче, че не поиска за своя народ ни богатство, ни власт, ни земя, а пожела онова, което е вечно: духовна светлина. Затова ще надаря българите с още много други блага, но най-лично от тях ще бъде просветата: за дълги векове твоят народ ще бъде просветител и учител на цялото славянско племе.

Тогава Божият Дух слезе над двама братя, българи от Солун – Кирил и Методий.

И двамата бяха мъдри, учени и свети мъже. Много книги бяха прочели, много езици знаеха. Те стъкмиха славянска азбука и преведоха на свой роден език Свещеното Писание и други църковни книги.

Автор: Николай Райнов

Пояснение: Иконката на двамата братя Кирил и Методий е взета от Интернет, където читателите могат да открият много полезна и ценна информация за Светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий:

http://www.pravoslavieto.com/life/05.11_sv_Kiril_Metodij.htm