"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

петък, 6 януари 2012 г.

Новите книги на отец Захарий Дечев - Дар за учителите, студентите, децата и родителите!
Уважаеми читатели!

Към края на 2011 г. към Изд."ДИМАНТ"- гр. Бургас, бяха издадени две нови книги на отец Захарий Дечев:
"ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ИГРА в обучението по религия в началното училище"
и "ХРИСТОМАТИЯ по религия-православие за учителя в детските градини".


"ХРИСТОМАТИЯ ПО РЕЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ" е ново помагало за детските учители по Религия.
Тя е представена на 05 декември 2011 г. в официалния сайт на Св. Синод на БПЦ - Българска Патриаршия ( http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=56370 ), където всеки от читателите би могъл да прочете пълния текст на представянето на тази изключително ценна книга.

Ценна не само за детските учители, но и за самите деца, приобщавайки ги още от най-ранна детска възраст към библейските истини, за да бъдат формирани у тях ония християнски добродетели, които изграждат личността у човека. Личност, която е така необходима за всяко едно наистина цивилизовано общество.


Новата Христоматия от ставрофорен иконом Захарий Дечев!
Тя включва методически насоки за работа с христоматийни текстове. Съдържа месечно тематично разпределение и възрастово ориентираното им представяне - с за 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та група на детската градина.

Включените текстове са изключително ценни, защото са подбрани от творчеството на някои от най-видните ни духовници, църковни и светски писатели, поети, преподаватели по вероучение, катехизатори от старо и ново време.


Със своето разнообразие, задълбоченост и съдържателност тези текстове са напълно подходящи не само за децата от детските градини, но и за работа с ученици от началната училищна степен.


Те са изключително ценно помагало и за родителите, студентите и педагозите, а също така и за всички любознателни читатели, които обичат Бога и Словото Божие.


Изключително силно впечатление прави Обръщението на отец Захарий към учителите, които са поели обучението на най-малките деца в Христовите истини.
Обръщение, в което откриваме не само много обич към децата, но и обич и вяра в учителя, поел в ръцете си най-ценното съкровище на тази земя - Децата:
Пътят на възпитанието на децата в Христовите духовно-нравствени ценности е изпълнен с трудности. За да се върви по него е необходима лична и искрена апостолска всеотдайност и вдъхновяваща любов към Бога, децата и обществото. Да бъдеш учител на децата в детската градина - това е Божие призвание. Вървете по този път с молитва в душата си, с отговорност, несекващо търпение и благословено дръзновение!
Завършвам предисловието към настоящата христоматия и благопожеланията си към вас с текста на молитвата за децата на България, съставена от Св.Синод на Българската православна църква -­ Българска Патриаршия по повод проведеното в София на 24 септември 2010 г. Национално литийно шествиеОбразование за духа и доброто бъдеще на нашите деца”:


Владико многомилостиви Господи Иисусе Христе! Ти, Който си казал: “Оставете децата да дохождат при Мене, и не им пречете, защото на такива е царството небесно”! (Мат. 19:14) Дарувай и сега Твоята Божествена мъдрост, та нашите деца да могат още по-добре да изучават Твоя закон, да възрастват в истинската спасителна православна вяра и благочестие, да придобиват добри и полезни навици, изпълнявайки Твоите заповеди, за да могат като преуспяват в любов към Тебе и ближните, да израснат боголюбиви и достойи българи, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие, и да се удостоят да станат наследници на Твоето вечно царство. Амин!”
~~~

Забележка:
В София Христоматията може да бъде закупена от Църковния магазин (канаския) на Митрополитския храм „Св. Неделя” (на пл. „Св. Неделя”).


* * *
Изключително голяма ценност за Учителя в началното училище е книгата на отец Захарий "Педагогическата игра в обучението по Религия в началното училище".

Достатъчно е да прочетем Уводните думи на автора за значението и смисъла на играта в живота на детето, а именно:

"Играта като феноменално явление е живот и дейност за детето; чрез нея то навлиза в света на възрастните като най-естествен начин за общуване, като личностна самореализация, активност и самостоятелност", а също и да погледнем систематизираното съдържание, поднесено на учителите в следните три части, за да се убедим в изключителната ценност на тази разработка:


I. Генезис на педагогическата игра ( проследява се смислово-генериращите ориентири в играта от времето на древността до утвърждаването на играта в съвременната педагогическа и религиозно-образователна приемственост )


II. Концептуални основи на педгогическата игра ( разглежда се същността, систематизацията, структурата и моделите на педагогическата игра ).


III. Методически специфики на педагогическата игра в обучението по Религия (разглеждат се принципите на педагогическата игра, нейната образователна стратегия, а също и педагогическата игра като дидактическа категория и пр.).


Убедеността в изключителната ценност на този всеобхватен методически труд, написан за подпомагане на учителя, откриваме в Заключителните думи на автора, в които проличава неговата голяма любов към децата, загрижеността му за тях, а също и вярата, доверието в учителя.
Думи, които продължават да звучат в сърцето и душата ни и след като сме затворили страниците на тази ценна книга:

"Живата, емоционална и действеномотивирана игра в учебния час може да бъде не само методически инструментариум в ръцете на педагога, но може да се превърне за него в разцъфнало цвете, ласка и духовна радост, предназначени и специално подготвени за възпитаниците му."

Авторът е твърдо убеден, че тази разработка, насочена към началните учители по религия и към бъдещите студенти по богословие, ще им послужи в тяхната методическа работа "като опорен ориентир", за да бъдат уверени
"в избора на своята индивидуална концепция за урочната дейност".


Авторът още горещо се надява тази разработка "да бъде полезна и за педагогическата практика и на учители и студенти от педагогическите специалности", завършвайки своите Заключителни слова със следните думи: "Очаквам чрез нея да съм провокирал към научно търсене и творческо-методическо преоткриване на заложените в нея теоретични идеи".

Нека благодарим на Бога и на отец Захарий за тези ценни за всички ни помагала!

Нека пожелаем на отец Захарий от все сърце успех и в неговите му духовни трудове за всички нас - учители, студенти, деца и родители!


Представянето на книгите подготви: Кина Златева.