"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 30 юни 2011 г.

Аз толкова Те търсих, Светлина!


Скъпи читателю!

Ти не ме познаваш, както и аз не познавам теб...
Може би живееш тук, около мен, или си някъде далече - в най-отдалеченото кътче на Земята...

Може би си твърде млад или твърде възрастен човек...

Може би си най-незначителният човек на Земята или си най-известната личност в този Свят...
Може би си най-големият оптимист... или най-мрачният песимист, който някога се е раждал на Земята...
Може би си силно вярващ човек ... или си "убеден" атеист...

Може би си човек, разтърсван от хиляди съмнения, тревоги и въпроси, или си безкрайно щастлив човек...

Може би... Но все едно - ти си ПРОСТО ЧОВЕК!!!...
Човек като мен...


Бих искала да знаеш, че в тази книжка ще откриеш самото Благословение, дошло така внезапно от Небето за теб и твоя дом...

Но... това Благословение, Дар от Небето, идва само веднъж в Живота ни...
То е като Птица - Птицата на ЩАСТИЕТО, за което жадуват сърцата ни!!!

Птицата, която идва ВНЕЗАПНО, но... и отлита Внезапно...


Затова послушай съвета ми:
Не оставяй тази книжка настрана, махайки с ръка!!!...
Не се усмихвай скептично - СВЕТЪТ В НЕЯ Е РЕАЛНОСТ!!!...

Не я забравяй, потънала в прах - НОСИ Я В СЪРЦЕТО СИ!!!...

Тя ще ти посочи Чудни Светове!!!...


Самият Творец на този Свят, НА КОГОТО Е ПОСВЕТЕНА, ще ти Подаде Ръката Си и ще те Поведе по Своя Чуден Път на Светлината!!!...

Той ще ти разкрие Красотата на Живота!!!...

Той ще ти открие ИСТИНИТЕ за ЖИВОТА!!!...

Той ще ти отвори Вратата на Живота - "НОВИЯ ЖИВОТ"!!!...


На Добър Път!!!...


С много Обич:К. Златева - Детелина

Забележка: Това е предговор към книжката "Аз толкова ТЕ ТЪРСИХ, СВЕТЛИНА!", в която са публикувани много Духовни послания!!!...