"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 23 април 2011 г.

Великденски камбани


Великденски камбани ще отекнат
над този Свят, заспал ДУХОВЕН СЪН!!!...
Те цялата Земя за миг ЩЕ СТРЕСНАТ
И ТЯ ЩЕ СЕ СЪБУДИ ЗА ЖИВОТ!!!...

Великденски камбани ще отекнат
над този Свят, събуден за Живот!!!...
И Той към Слънцето за миг ще се обърне
и Ще Поеме Звездния Си Път!!!...


Великденски камбани ще отекнат
над цялата измъчена Земя,
понесла Всички Грехове Човешки –
безропотно дочакала Христа!!!...

Великденски камбани вече носят
вестта за Вечната Любов –
Възкръснала на хълма, на Голгота
Чрез Синът Божий, Победил Смъртта!!!...

Великденски камбани ще огласят
не само Днес, а Винаги Света -
ще пеят, ще разказват на Децата
за името, платило Вечността!!!...
...

Великденски камбани вече пеят,
огласят цялата пробудена Земя!!!…
Гордейте се, гордейте, хора –
Христос Възкръсна Някога за нас!!!…

Великденски камбани – чуйте, хора!!!…
Великденски камбани ПЕЯТ ДНЕС!!!…
Гордейте се, гордейте, хора –
Спасен Ще Бъде от греха Светът!!!…

Детелина